Możliwość komentowania Najbardziej znaczące atuty wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej została wyłączona

Przemiany liberalnych społeczeństw
Wiele dzisiejszych społeczeństw bierze swoje wiadomości o świecie z publikatorów i nie ma w tym nic dziwnego ani niepewnego tak długo, jak środki masowego przekazu w danym państwie są pluralistyczne, wolne i starają się chociaż być bezstronne. W minionych latach dostrzega się jednak bez ogródek, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim biznesem, który ma za zadanie przynieść wyznaczone korzyści inwestorom i pomnażać wartość marek na giełdzie. Niestety, nie służy to zbytnio jakości samych programów oraz informacji medialnych, w związku z tym dużo społeczeństw musi radzić sobie z wyborami politycznymi bez otrzymania słusznego wsparcia merytorycznego ze strony mediów. Coraz częściej albowiem środki masowego przekazu odpuszczają sobie misję wpajania pośród obywateli podstawowej wiedzy na temat najróżniejszych niuansów życia politycznego. Coraz to częściej wobec tego politolodzy lub socjolodzy widzą jak na dłoni, że społeczeństwo daje sobą jawnie manipulować, nawet jeśli politycy nie są nazbyt wytrwali. Dostęp do mediów, które poszukują wyłącznie korzyści pieniężnych, daje politykom doskonałe narzędzie do pozyskiwania poparcia.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Comments are closed.